Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Contributie informatie

donderdag 28 oktober 2021

De ALV (Algemene Ledenvergadering) heeft op 11 oktober 2021 de contributie vastgesteld.

Voor het eerst in 3 jaar vind er een inflatiecorrectie en dus verhoging plaats van ongeveer 2%.

Vanwege corona is besloten om nog een keer een extra korting te geven over het afgelopen seizoen, verrekend in dit seizoen.

De incassomomenten voor leden die in 4x betalen zijn als volgt:

  • Begin november 2021
  • Eind december/Begin januari 2022
  • Eind februari/Begin maart 2022
  • Eind april/Begin mei 2022

De incasso voor de leden die in 1x betalen is ook begin november 2021.

De contributie gaat voor het eerst geïnd worden via een nieuw ledenadministratiesysteem (Sportlink).

Daardoor heeft de eerste incasso wat vertraging opgelopen, waarvoor excuses.

Bij fouten, problemen of vragen graag met de penningmeester contact opnemen vóór elke andere actie.

Contributie
Inflatiecorrectie 2% (afronden naar boven)
. 20-21 (vorig seizoen) 21-22 (dit seizoen) Corona korting Incasso 21-22
CMV1 111 114 - 114,00
CMV2-3 132 135 33,75 101,25
CMV4-6 172 176 44 132,00
ABC 178 182 45,5 136,50
Senioren 296 302 75,5 226,50
Master - 220 55 165,00
Recreatie 150 153 38,25 114,75
Recreatie trim 165 169 38,25 130,75
BE 85 87 21,75 65,25
SL 25 25 6,25 18,75
Extra training 20 21 - 21,00
Geen competitie -20 -21 - -21,00
Voorbeeld: ABC-jeugdlid die 2x per week traint
Basiscontributie 182,00
Corona korting -45,50
2e training 21,00
Totaal 21-22 157,50

Met vriendelijke groeten,

Penningmeester Lammerink Installatiegroep Set-Up ‘65