Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Boetereglement

Volleybalvereniging Set Up ’65 is jaarlijks een aanzienlijk bedrag kwijt aan boetes en andere kosten welke te wijten zijn aan de nalatigheid van spelers/speelsters.

In het Huishoudelijke Reglement – Artikel 18 staat hierover het volgende:
“Alle door de NeVoBo aan de vereniging opgelegde boetes voor door de leden begane overtredingen (onder andere met betrekking tot het niet dragen van het voorgeschreven tenue) kunnen, indien het hoofdbestuur dit beslist aan de desbetreffende leden in rekening worden gebracht met de verplichting deze boete(s) geheel of gedeeltelijk aan de vereniging te betalen.”

Aangezien het nalatigheid betreft is er door het hoofdbestuur een boetereglement vastgesteld waarin wordt aangegeven welke bedragen op de spelers/speelsters dan wel het team worden verhaald.

Reden:

Bedrag:

Betalen door:

Zoekgeraakte of verloren spelerspas ten gevolge van nalatigheid

€ 5

Lid

Zoekgeraakte of verloren spelerspassen (mapje) ten gevolge van nalatigheid – per pas

€ 5

Team

Niet aanwezig zijn van (een) spelerspas(sen) bij wedstrijden

€ 10

Lid

Zoekgeraakte of verloren bal(len) – per bal

€ 40

Team

Zoekgeraakte of verloren ballentas (exclusief ballen)

€ 20

Team

Zoekgeraakte of verloren trainingspak sponsor

€ 75

Lid

Zoekgeraakte of verloren sweater sponsor/vereniging

€ 20

Lid

Verzetten wedstrijden zonder dringende reden

€ 10

Team