Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Spelerspas

Aangezien de vereniging Set Up ’65 af en toe geconfronteerd wordt met kosten en boetes als gevolg van nalatigheid van spelers/speelsters heeft het Hoofdbestuur het volgende besloten, ingaande vandaag:

  • Bij het opnieuw aanvragen van zoekgeraakte of verloren spelerspassen als gevolg van nalatigheid worden de daarmee door de NeVoBo in rekening gebrachte kosten doorbelast aan de betreffende speler/speelster. Bij de uitreiking van de pas moeten deze kosten contant worden voldaan.
  • Boetes als gevolg van het niet aanwezig zijn van (een) spelerspas(sen) bij wedstrijden worden in rekening gebracht bij de betreffende speler/speelster.