Volleybalvereniging Set-Up'65

Agenda ALV

Het hoofdbestuur nodigt zijn leden uit voor de algemene ledenvergadering van 2020. I.v.m. Corona zal deze vergadering worden gehouden in zaal 5. De ALV zal starten om 20.00u.

Voorafgaand aan de ALV, om 19.00u, zal de presentatie van dames 1 en heren 1 plaatsvinden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen. Meer informatie hierover volgt nog.

Met vriendelijke groet,
Demi Weustink en Lieke Steggink (secretariaat Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65)

Algemene ledenvergadering

Datum: 5 oktober
Tijd: 20.00u
Locatie: Sporthal de Schalm, zaal 5

Agenda

1. Vaststellen agenda

2. Terugblik hoofdbestuur?

3. Blijk van waardering?

4. Notulen ALV 2019

5. Terugblik seizoen 2019-2020

6. Financiën en kascontrole

7. Jubilea

8. Pauze

9. Verkiezing: aftredend René van Kuilenburg (niet herkiesbaar). Aftredend Gerrit Wolberink (niet herkiesbaar). Het HB draagt Frank Leussink voor als nieuwe voorzitter van de TC. Het HB wil René Bosch voordragen als nieuwe voorzitter van de SC.

10. Begroting

11. Scheidsrechters

12. Corona en de club

13. Leden van verdienste en Jan Wigger trofee

14. Rondvraag

Notulen ALV 2019

NOTULEN ALV SPRINGENDAL SET-UP’65 14 OKTOBER 2019
De notulen van de ALV van 29 oktober 2018 zijn goedgekeurd.
• Wat betreft de commissie van advies; destijds is deze helaas doodgebloed, er wordt onderzocht of de club weer bij elkaar kan komen maar dit is tot nu toe nog niet gelukt.
• Wat betreft de sporthal; er heeft al wel een soort van schouw plaatsgevonden. Henny Heerts is nu niet aanwezig maar hij gaat dit overdragen.
Actie)punten
1 Het is heel veel werk geweest om de simpele dingen weer goed te doen. Nu weer meer tijd om zaken verder te ontwikkelen en voor meer plezier en saamhorigheid.
2 De overledenen binnen onze vereniging worden herdacht. Gerard Eertman, Frans Swennenhuis, Annie Welhuis en Annie Brookhuis.
3 Blijk van waardering Frans Siewes (ledenadministratie), Karin Kamphuis (ondersteuning penningmeester), Hans Morsink (KEK financien), Pim Bank (een trainer die de lat hoger legt) en Danae ten Oever (zaaluren).
4 Communicatie TC – JB Doel is om op 1 manier naar het technisch beleid te kijken. Er moet meer interactie komen tussen JB en TC. Daarnaast is het de bedoeling dat de TC het JB gaat ontlasten door de technische kant op zich te nemen. JB is nog niet tevreden over hoe dit tot nu toe gaat. JB en TC gaan hierover met elkaar in gesprek.
5 Financiën afgelopen seizoen Tot grote spijt stevenen we af op een verlies van 31000 euro. Zie financieel verslag.
De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. Decharge wordt verleend. Frank Leusink treedt af als kascom. lid. Frank wordt bedankt. Irma Eissink neemt zijn taak over.
• Wat betreft perspresentatie D1: helaas is het er afgelopen seizoen niet van gekomen om D1 en H1 aan de hele vereniging voor te stellen. Dit gaan we volgend jaar wel doen

6 Aftredend HB Henny Heerts en Marloes Kokkelink.
7 Toetredend HB Lieke Steggink, Demi Weustink gaat haar ondersteunen.
8 Begroting huidig seizoen • De begroting wordt goedgekeurd.
• Irma Eissink vraagt nog aandacht voor een jeugdkamp die eens per 5 jaar plaatsvindt. Deze is nog niet begroot. Er wordt nog bekeken hoe we dit gaan doen.
• Tom Middel spreekt zijn bezorgdheid uit over de sponsoring; wat als de hoofdsponsor wegvalt?
• Er komen regels en afspraken wat wanneer iemand kampioen wordt, enz. In het volgende HB wordt dit kortgesloten en gepubliceerd.
9 Gerrit Wolberink presenteert het nieuwe voorstel vh technisch beleidsplan. • Niet alleen is er aandacht voor de technische en tactische kant. Ook komt er aandacht voor de pedagogische kant.
• Trainers hebben goed meegedacht waarvoor dank wordt uitgesproken.
• Ideeën voor een jongensteam: is aandacht voor maar tijd zit tegen. Eventueel bij scholen langsgaan.
• Gerrit vraagt dat als er iets is dit niet via FB te communiceren maar het liefst gewoon rechtstreeks contact opnemen met de TC.
• Lesley wordt supervisor van de Talent Training en hij verzorgt train de trainer sessies.

10 Koers van de club: simpele dingen goed doen. • Normen en waarden; we zijn een club met veel vrijwilligers, liever complimenteren dan oordelen. Transparant bestuur en uitgaan van ieders goede bedoelingen.
• Intern beter communiceren; website ook actiever inzetten.
• Privatisering: nu bezig met nieuwe vloer, geüpgrade hal of tegen de vlakte. Er moet een onpartijdige 0-meting komen. Gemeente moet zich professioneler op gaan stellen, bijv kwaliteit schoonmaak van dit moment laat flink te wensen over.
• Nieuw technisch beleidsplan (zojuist besproken).
11 Jubilarissen • 50 jaar: Lidy Groeneveld en Jan Bossink
• 40 jaar: Lodewijk Eshuis
• 25 jaar: Loes Heerink, Bennie Sanders en Ginnie Eppink
12 Lid van verdienste • Hans Oonk (gezicht van de kantine)
• Frank Leussinkg (inzet op meerdere terreinen)
13 Jan Wigger trofee – Jan Nijland (inzet voor de kantine en altijd klaarstaan indien nodig)
14 Rondvraag • Irma Eissink vraagt aandacht voor 75 jaar vrijheid (3, 4 april, 4, 5 mei en koningsdag); houdt de activiteiten hiervoor goed in de gaten. Eventueel zal er gevraagd worden of sommige wedstrijden verzet kunnen worden.
• Tom Middel: vraagt de ALV zijn waardering uit te spreken voor de hele HB. Met name Rene van Kuilenburg wordt bedankt.

Tagged

Sponsoroverzicht

Webshop Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Standen Nevobo teams

go-yellow

Facebookpagina

Volg Set-Up ’65 via:

Hoofdsponsors

Subsponsors