Volleybalvereniging Springendal Set-Up'65

Kledingreglement

Kledingreglement

A. Algemeen
a.           Het ontwerp van de kleding is vastgesteld door het hoofdbestuur (HB) in haar vergadering van 1 december 2005. Deze uitvoering geldt voor alle (trim)competitiespelende verenigingsleden. (De ingangsdatum is vastgesteld op start seizoen 2006-2007).
b.     Het uitgangspunt is uniformiteit binnen de vereniging, waarbij kleine verschillen in taille per team mogelijk zijn.
c.     De kleur van de sokken is wit, zonder opdruk.
d.    De kleur van de kniebeschermers is vrij met een grote voorkeur voor uniformiteit binnen een team (donkerblauw).  De verplichting voor één kleur kan niet worden opgelegd, omdat spelers niet alle fabrikaten kniebeschermers kunnen dragen. (Allergie)
e.     Elk verenigingslid is verplicht zich te houden aan dit reglement.
f.     De kledingcommissie (KC) heeft een controlerende en coördinerende taak.
g.     Aanwijzingen van de KC zijn bindend.
h.     Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kunnen sancties tot gevolg hebben, elke in samenspraak met het dagelijks bestuur (DB) zullen worden opgelegd.
i.     Elke speler is vrij in de aanschaf van schoenen binnen de door de NEVOBO geldende regels.
j.     Elk lid schaft zijn / haar wedstrijdkleding aan, behalve het liberoshirt. De vereniging schaft voor elk team dat hiervan gebruik maakt de liberoshirts aan met als rugnummer 65. Indien een speler / speelster tevens een regulier shirt nodig heeft, dient deze zelf te worden aangeschaft.
k.     De KC geeft informatie en aanwijzingen over hoe en waar de aanschaf van shirts en shorts kan plaatsvinden.
l.     Zonder  toestemming van het HB wordt geen shirt – en/of broeksponsoring toegestaan.
m.      De ingangsdatum voor het dragen van de nieuwe kleding is bij de start van het seizoen 2006 –   2007.

B. Senioren NEVOBO.
a.       Het liberoshirt heeft altijd nummer 65.
b.   Het shirt wordt door de vereniging ter beschikking gesteld vanwege
de vaak voorkomende wisselingen van libero.

C.   Trimcompetitie.
a.  Het HB gaat er van uit dat de spelers en speelsters van de trimcompetitie
ook in de aangegeven wedstrijdkleding spelen, doch zal dit niet
verplichten.
b.       Indien de spelers / speelsters dit wensen zal de KC bemiddelen in de
aanschaf van wedstrijdkleding.

D. Junioren en mini’s.
a.      Aan het eind van het seizoen is ruilen mogelijk. Een ruilbeurs zal door de
KC in samenwerking met het HB worden georganiseerd.

Sponsoroverzicht

Webshop Springendal Set-Up ’65

Facebookpagina

Volg Set-Up ’65 via:

Hoofdsponsor

Subsponsors