Volleybalvereniging Set-Up'65

Matthijs Bult nieuwe voorzitter Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Jan-Wiggertroffe-Marc

De Algemene Ledenvergadering van volleybalvereniging Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 kende een historisch tintje. In deze Coronatijd werd de vergadering voor het eerst  online gehouden en maar liefst 50 leden praatten en luisterden mee. De scheidende voorzitter René van Kuilenburg leidde de vergadering vanuit zijn nieuwe woonplek in het westen van het land. Het werd toch een levendige vergadering met hand opsteken, chatten, webcam of microfoon uit en aan om aan te geven of je iets wilde zeggen.  Technisch verliep het allemaal prima en ook inhoudelijk konden het bestuur en de leden goed met elkaar van gedachten wisselen. De volleybalclub is er in ieder geval in geslaagd om een nieuwe voorzitter te strikken. Dat wordt Matthijs Bult, die als (jeugd)speler en later als trainer van onder meer het eerste heren- en damesteam, terugkeert op het oude nest. Hij zal in het voorjaar 2021 de voorzittershamer ter hand nemen.

In een terugblik op het afgelopen seizoen liep het Coronavirus daar als een rode draad doorheen. Natuurlijk werd er ook teruggekeken op het spannende moment of het eerste damesteam wel of niet in de eredivisie moest blijven spelen. De leden bleven positief en drie sponsors zegden voor drie jaar toe om volleybal op het hoogste niveau voor Ootmarsum en de club veilig te stellen. Met de terugkeer van trainer Brahim Abchir en het samenstellen van een mooie, kwalitatief en jeugdige selectie werd ook het sportieve plaatje goed ingevuld. “We ondervonden de steun van onze leden en we hoorden geen enkele wanklank om het niet te doen. Dat was voor de eerste Lock down wel anders, want  er klonk heel wat discussie binnen de club. We hebben het besluit genomen, en dat is echt naar eer en geweten, om alles stop te zetten. Niet veel later werd ook landelijk het in clubverband sporten verboden. We hebben echter niet stilgezeten en toen de teugels gevierd mochten worden, zijn we met de nieuwe trainingsgroepen begonnen. Na de vakantie sloeg het Coronavirus opnieuw toe. Het betekende ook dat we belangrijke activiteiten als het parkeren met Kunst in Ootmarsum, de entree- en loterijgelden en onze vogelvoeractie in rook zagen opgaan. Aan de andere kant konden we, ongewild, flink bezuinigen op de zaalhuur en dat scheelt natuurlijk ook een slok op een borrel. Leuk is het in ieder geval niet, want het samen volleyballen verdween en dat voelt iedereen als een heel groot gemis,” blikt de voorzitter terug op een hele merkwaardige, lege en onzekere periode.

Ronald Leussink presenteerde de jaarrekening en uiteraard ook de begroting voor het nieuwe seizoen. Mede door het niet gebruiken van de zalen in sporthal de Schalm kon de penningmeester, ondanks de Coronacrisis, een positief saldo presenteren. Ook de steun van de overheid speelde daarin een rol. We liet hij weten dat de Grote Clubactie in het komende jaar niet meer wordt gehouden, maar dat het bedrag van de loten, 6 euro, in het  seizoen 2021-2022  in de contributie worden verrekend.

Kader en jubilea
René van Kuilenburg neemt dus afscheid van het Hoofdbestuur. En dat geldt ook voor Gijs op de Weegh. René Bosch treedt toe als afgevaardigde van de Sponsorcommissie. Mark Vos wordt voorzitter van die commissie, terwijl Frank Leussink de Technische Commissie gaat leiden. Verder is er een nieuwe communicatiecommissie in het leven geroepen, die de website, social media en de PR voor hun rekening neemt. Zorgen zijn er wel om het aantal scheidsrechters en het ligt met name bij de teams om te zorgen voor een scheidsrechter. Ruud Hesselink blijft in deze, vanuit het Hoofdbestuur, de administratie en communicatie verzorgen.

Als lid van verdienste werden Karin Kamphuis en René van Kuilenburg benoemd. De Jan Wiggertrofee ging naar het BE-team onder leiding van Marc Oude Egbrink en Anne Arens. Ria Luft en Irma Arens werden in de bloemetjes gezet, omdat ze 25 jaar lid zijn van de volleybalclub.

Het ‘nieuwe seizoen’ en de toekomst van de club
Door het Coronavirus is het ‘nieuwe seizoen’ niet eens op gang gekomen. Er is nog veel ongewis, maar het bestuur toonde zich positief. Dit seizoen komt er geen contributieverhoging. De verschillende commissies zijn redelijk tot goed bemenst. Er komen gesprekken met de gemeente over een facelift van de sporthal en erevoorzitter Tom Middel zal deze gesprekken met de plaatselijke overheid voeren. Verder is het in deze onzekere tijd afwachten wanneer er groen licht wordt gegeven om de competitie te hervatten, zodat het gewone volleyballeven weer zijn gang kan gaan. Geduld hebben is momenteel het devies, ook vanuit het hoofdbestuur van de volleybalclub Installatiegroep Lammerink  Set-Up ’65.

Tagged

Sponsoroverzicht

Webshop Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Standen Nevobo teams

go-yellow

Facebookpagina

Volg Set-Up ’65 via:

Hoofdsponsors

Subsponsors