Volleybalvereniging Springendal Set-Up'65

Vanavond: ALV

Download hier het ALV boekje voor de jaarvergadering 2019

Download hier het Concept Beleid voor de jaarvergadering 2019

Algemene Leden Vergadering

 • Datum: maandag 14 oktober 2019
 • Tijd: 20.00 uur
 • Locatie: Het K(W)ekhoes

Agenda; 

1. Vaststellen agenda
2. Terugblik hoofdbestuur
3. Blijk van waardering
4. Notulen ALV 2018
5. Terugblik seizoen 2018-2019
6. Financiën en kascontrole
7. Jubilea
8. Pauze
9. Verkiezing: aftredend Henny Heerts (wordt opgevangen binnen de portefeuilles van de huidige HB leden) en Marloes Kokkelink (niet herkiesbaar), Het HB draagt Lieke Steggink voor als secretaris van het hoofdbestuur.
10. Begroting
11. Concept voorstel nieuw technisch beleid Set-Up.
12. Organisatie: koers van de club
13. Leden van verdienste en Jan Wigger Trofee
14. Rondvraag

Notulen ALV Springendal Set-Up’65 29 oktober 2018

De notulen van de ALV van begin 2018 zijn goedgekeurd.

 

(Actie)punten
1 Zaken rondom D1.
 • Zo goed mogelijk professioneel organiseren maar rest vd club moet hier geen last.
 • Meer tijd voor de rest van de club.
2 Voor de kerst willen we 99% van de vacatures vervuld hebben.
3 Zaken rondom scheidsrechters moeten beter georganiseerd worden.
4 Positiever met elkaar omgaan.
 • Hoe gaan we met elkaar om, hoe willen we met elkaar omgaan?
 • Elkaar waarderen en complimenteren.
 • Niet alleen aankloppen wanneer iets niet goed gaat.
 • Geef aan wanneer iets anders zou moeten, HB wil laagdrempelig zijn.
5 Wet op privacy.
 • Regels zijn doorgeschoten.
 • We weten dat we er rekening mee moeten houden.
 • Het heeft zeker onze aandacht maar op dit moment nog even geen prioriteit.
6 Commissie van Advies is in 2017 opgeheven.
 • spijtig dat dit eenzijdig gebeurd is.
 • René van Kuilenburg gaat in gesprek met de voormalig commissie van advies.
7 Financiën
 • verhoogde trainerskosten.
 • Er waren hoge kosten bij het D1 team.
 • moeten beter letten op de zaaluren. Op tijd afzeggen zodat we de zaalhuur terug kunnen krijgen.
 • de druppels blijven te vaak in het kastje zitten, indien dat gebeurt worden deze uren wel in rekening gebracht. Iedereen wordt gevraagd hier goed alert op te zijn.
8 Sporthal
 • We gaan strakker toezien op plichten van de gemeente.
 • Met een groep professionals kijken hoe de hal er aan toe is.
9 Kascontrole
 • Verzoek is er om de kascommissie ook door een derde, liefst onafhankelijk, persoon te laten bijstaan.
 • De jaarrekening is goedgekeurd.
 • Decharge is verleend.
 • Hans Morssink, Frans Siewes en Karin Kamphuis worden bedankt.
10 Sponsoren.
 • Er moeten meer sponsoren bijkomen, alleen contributie verhogen is niet genoeg.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk sponsoren te vinden. Het is echter niet mogelijk voor alle teams een heel kledingpakket te regelen. De shirts zijn prioriteit.
 • Michel wordt bedankt.
11 Commissies.
 • Op 15 november zijn alle commissies uitgenodigd om kennis te maken met elkaar.
 • Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de commissies maar dan moet je elkaar wel kennen en weten te vinden.
12 HB
 • In het begin eerst veel werk gehad met de simpele dingen weer goed te doen.
 • Digitaal zaken beter organiseren.
 • Normen en waarden; zie ook punt 4.
 • De portefeuilles zijn verdeeld.
 • D1, zie ook punt 1. HB blijft verantwoordelijk, duidelijkheid over wie wat doet. Budget is duidelijk. Commissie weet binnen welke kaders zij hun werk moeten doen.
13 Wedstrijden D1 en H1.
 • We hebben rekening te houden met het eredivisie schema.
 • D1 past zich zoveel mogelijk aan.
 • H1 past zich zoveel mogelijk aan.
14 Jubilarissen.
 • Tonnie Bossink 50 jaar.
15 Jan Wigger trofee.
 • De hele TC.
16 Leden van verdienste.
 • Lieke Bruns en Henk Huzen.
17 Ereleden / erevoorzitter.
 • Jan Eertman / René Bosch.
18 Begroting.
 • Er wordt gevraagd of de verschillende kostenposten meer gespecificeerd kunnen worden.
 • Hele begroting is doorgeplozen door de nieuwe HB leden en Mark Vos.
 • Monique stopt als kascommissielid. Monique wordt bedankt. Mike de Winder wil wel als nieuw kascommissielid instappen.
 • de begroting is akkoord en hiermee vastgesteld.
19 Peter neemt afscheid als penningmeester.
 • Peter wordt bedankt en toegesproken.
20 Ronald Leussink.
 • wordt de nieuwe penningmeester. ALV is akkoord.
21 Esmee Huzen.
 • treedt toe als HB lid. ALV is akkoord.
22 Nieuwe voorzitter TC
 • Gerrit Wolberink. ALV is akkoord.
23 Parkeerwacht.
 • graag eerder bekend wanneer nodig. Gerja is echter afhankelijk van wanneer de nieuwe teams bekend zijn.
24 Perspresentatie D1
 • Idee om D1 ook aan de hele vereniging voor te stellen naast alleen in de perspresentatie.
25 Vrijwilligerscommissie.
 • Deze commissie wordt bedankt voor alle goede inzet en verworven nieuwe vrijwilligers.
26 Ballenplan.
 • Graag zuiniger met de ballen.
 • Samen met Henk Huzen een ballenplan maken. (HB)
27 Carnavalsvereniging.
 • Zakelijker omgaan met zaken zoals de vloer die nog steeds in de hal ligt. (nu geen prioriteit)
28 Kantine.
 • Graag facelift voor de kantine. Er is geld beschikbaar echter niet zoveel voor een complete make-over. Hier moet goed over nagedacht worden.

Namens het HB,
Marloes Kokkelink (secretariaat Springendal Set-Up’65)

Tagged

Sponsoroverzicht

Webshop Springendal Set-Up ’65

Standen Nevobo teams

go-yellow

Facebookpagina

Volg Set-Up ’65 via:

Hoofdsponsor

Subsponsors

Autobedrijf Heisterkamp